firemne LOGO

Jednou z našich služieb je aj požičiavanie fotoaparátov na okamžité foto zn. POLAROID.Cena za požičanie na 1 pracovný deň, alebo na celý víkend je

1,66 € / 50,- SkVRÁTIŤ SA SPÄŤ